Siapa yang perlu hadir?

  • Berumur 18 tahun ke atas
  • Usahawan-usahawan
  • Mereka yang mencari peluang perniagaan
  • Mereka yang mencari pekerjaan
  • Lepasan Universiti
  • Pemimpin perniagaan dan jualan langsung

PROGRAM KEUSAHAWANAN PENDIDIKAN DAN KERJAYA

Pengisian Program

  • INHART (IIUM)
  • Universitas Riau
  • TMT Global Network (M) Sdn Bhd
  • Tijari